Διαδικασία πώλησης όπλων

Πληροφορίες και Όροι Αγοράς και Παραλαβής Όπλων

Αγορά όπλου με προϋπόθεση έκδοση άδειας κατοχής από Αστυνομικό Τμήμα

Για την αγορά κυνηγετικού όπλου απαραίτητη προϋπόθεση είναι η Κατοχή Άδειας Αγοράς Κυνηγετικού Όπλου η οποία εκδίδεται από το πλησιέστερο Αστυνομικό τμήμα της περιοχής σας. (ΠΡΟΣΟΧΗ χώρος φύλαξης του όπλου θεωρείται ο τόπος κατοικίας τον οποίο δηλώνετε.)

Για την εκδοση άδειας αγοράς πρέπει να προσκομίσετε στο τμήμα τα εξής:

 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 για άδεια αγοράς κυνηγετικού όπλου (Συμπληρώνετε στο τμήμα)
 • Ιατρικό πιστοποιητικό (Ψυχίατρου ή Νευρολόγου ή Ειδικού παθολόγου)
 • Ηλεκτρονικό παράβολο αξίας 3 ευρώ υπέρ ΕΛ.ΑΣ. Εκδίδεται από την ηλεκτρονική διεύθυνση www.gsis.gr επιλέγοντας e-παράβολο και κατόπιν την επιλογή για μη Πιστοποιημένους Χρήστες. Συμπληρώνετε στα πεδία όπως τις παρακάτω ενδείξεις:
 1. Φορέας Δημοσίου: Δημοσίας Τάξης Π.τΠ /Ελληνική Αστυνομία
 2. Κατηγορία Παράβολου: Όπλα - Εκρηκτικά - Είδη πυροτεχνίας
 3. Τύπος Παράβολου: Άδεια αγοράς άρ.11 Ν.2168/1993(Ένσημο ΕΛ.ΑΣ. 3€)

Στην συνέχεια εκδίδεται από την υπηρεσία σε μικρό χρονικό διάστημα η άδεια αγοράς, στην οποία υπογράφουν ο πωλητής και ο αγοραστής.

Αφού έχετε την άδεια αγοράς στα χέρια σας την υπογράφετε στο σημείο που λέει αγοραστής (σε όλα τα αντίγραφα) και μας στέλνετε όλα τα αντίγραφα με ACS ή ΕΛΤΑ courier με χρέωση δική μας μαζί με φωτοτυπία ταυτότητας και τον τηλέφωνο επικοινωνίας σας.

Κατόπιν για την έκδοση της Άδειας Κατοχής Κυνηγετικού Όπλου ο αγοραστής καταθέτει στην υπηρεσία τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 • Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση για έκδοση άδεια κατοχής
 • Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες (διαστάσεων 3,5x4,5)
 • Το όπλο για έλεγχο
 • Ηλεκτρονικό παράβολο αξίας 3 ευρώ υπέρ ΕΛ.ΑΣ. για έκδοση της άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου. Εκδίδεται με τον ίδιο ως άνω τρόπο. Συμπληρώνετε στα πεδία όπως τις παρακάτω ενδείξεις:
 1. Φορέας Δημοσίου: Δημοσίας Τάξης Π.τΠ /Ελληνική Αστυνομία
 2. Κατηγορία Παράβολου: Όπλα - Εκρηκτικά - Είδη πυροτεχνίας
 3. Τύπος Παράβολου: Άδεια κατοχής όπλων άρ.7,8 Ν.2168/93-Ένσημο ΕΛ.ΑΣ.

Σε περίπτωση αδυναμίας, απευθυνθείτε στα ΚΕΠ ή στις τράπεζες.

Για χορήγηση Άδειας Κατοχής Κυνηγετικού Όπλου σε άτομα που έχουν ήδη εφοδιασθεί με άδεια αγοράς του συγκεκριμένου όπλου, δεν απαιτείται Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/1986 και Ιατρικό πιστοποιητικό.

Δεν απαιτείται ιατρικό πιστοποιητικό για τη χορήγηση άδειας κατοχής κυνηγετικού όπλου, εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει εφοδιασθεί με άδεια κατοχής άλλου κυνηγετικού όπλου και δεν έχει παρέλθει τριετία από την ημερομηνία χορήγησης της άδειας αυτής καθώς επίσης και από τους ένστολους.

Σε περίπτωση χορήγησης αδειών σε αλλοδαπούς, οφείλουν οι ενδιαφερόμενοι να προσκομίζουν, κατά περίπτωση, και τα κατωτέρω δικαιολογητικά :

 • Για χορήγηση αδείας αγοράς κυνηγετικού όπλου κατηγορίας Α΄ σε κάτοικο άλλου Κράτους-Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έγγραφη συναίνεση του Κράτους αυτού.
 • Για χορήγηση αδείας κατοχής κυνηγετικού όπλου, επικυρωμένο αντίγραφο εγγράφου από το οποίο προκύπτει η μόνιμη παραμονή του στην Ελλάδα και υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ότι δεν πρόκειται το όπλο αυτό να μεταφερθεί στο εξωτερικό.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ ΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤAI ΝΑ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΕ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΑΕΡΟΒΟΛΩΝ ΟΠΛΩΝ 'Η ΠΙΣΤΟΛΙΩΝ ΛΑΒΕΤΕ ΥΠΟΨΗ ΣΑΣ ΟΤΙ :

Για την αγορά ενός αεροβόλου όπλου ή αεροβόλου πιστολιού ο υποψήφιος αγοραστής πρέπει να έχει κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας του και να το πιστοποιεί με την επίδειξη της Αστυνομικής του Ταυτότητας. Επίσης θα πρέπει να είναι μόνιμος κάτοικος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε περίπτωση απομακρυσμένης πώλησης ο αγοραστής είναι υποχρεωμένος να αποστείλει φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας με Fax (23210 37618) ή e-mail info@e-keramidaris.gr

Σας πληροφορούμε πως το ισχύον ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο απαγορεύει ρητά τη χρήση των αεροβόλων όπλων και πιστολιών για κυνηγετική χρήση. Τα Αεροβόλα ΔΕΝ είναι παιχνίδια. Μπορεί να προκαλέσουν ΣΟΒΑΡΟ Τραυματισμό ή ακόμα και ΘΑΝΑΤΟ. Για τον λόγο αυτό ο κάθε χρήστης θα πρέπει να παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας πριν από κάθε χρήση. Να θυμάστε "ΤΑ ΑΔΕΙΑ ΟΠΛΑ ΣΚΟΤΩΝΟΥΝ". Ποτέ μην στρέφετε ένα όπλο απέναντι σε άλλο άτομο ακόμα και όταν γνωρίζετε ότι είναι άδειο.

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σχετικά με την οπλοκατοχή απευθυνθείτε στο πλησιέστερο σε εσάς Αστυνομικό Τμήμα ή πατήστε εδώ.